Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website www.inminhkhang.com được quản lý bởi công ty TNHH Thiết kế – In ấn Minh Khang. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của những người truy cập.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết nhằm phục vụ các mục đích:

  • Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn
  • Duy trì tài khoản: Để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Bao gồm các phản hồi, khiểu nại của bạn.

chinh sach bao mat thong tin

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dụng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi . Vì vậy, chúng tôi sẽ dung tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tái khoản của mình.

Đọc thêm bài tương tự :

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

Chúng tôi sẽ thu nhập thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên web. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trính mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tinh, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin của quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dung hơn; nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn ( ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp ).
Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dung sai mật khẩu nếu đây không phải là lỗi của chúng tôi. Đối tác thứ ba và Liên kết.

chinh sach bao mat thong tin

Phạm vi sử dụng thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin


Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các công ty khác trong nhóm. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhận của bạn nếu chúng tôi bán cả thông ty hoặc chỉ một phần. Trong khuổi khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật. Websote có thể bao gồm quản cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khách hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung cảu bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.
Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên website, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dung tường lửa cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dung mã hóa bằng mã Secure Socket Layer (SSL). Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khan cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi cưa có mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. CHúng tôi khuyên quý khách rnagw quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.
Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất ký chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm phát tán, truyền bá hay cổ vũ bất kỳ họa động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị trước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Các điều kiên, điều khoản và nội dung của trang web này được chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền hạn của khách khàng

Quý khách có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.